5.sınıf Doğal Sayılarla Problem Çözümü

Doğal Sayılarla Problem Çözümü
1.Biri diğerinden 52 fazla olan iki doğal sayının toplamı 214 olduğuna göre, büyük sayı kaçtır ?
131
132
133
134
2.İki doğal sayının toplamı 348 'dır. Büyük sayı küçük sayının 5 katı olduğuna göre büyük sayı kaçtır ?
290
292
291
289
3.İki sayının farkı 1 320, biri diğerinin 7 katı olduğuna göre bu sayılardan büyük olanı kaçtır ?
1 100
1 200
1 420
1 540
4.6 ile çarpılıp altı eklenince 162 eden sayı aşağıdakilerden hangisidir ?
16
26
36
46
5.Aşağıdakilerden hangisi ardışık iki doğal sayının toplamı olamaz ?
93
71
51
34
6.Hangi sayının 4 katının 1 eksiği 107 'dir ?
54
27
24
22
7.Farklı iki sayının toplamı 105 'tir. Büyük sayıyı küçük olanın 6 katına eşit ise, büyük sayı kaçtır ?
95
90
85
80
8.8 'e hangi sayı ilave edilirse 15 'ten üç eksik olur ?
7
6
5
4
9.İki basamaklı bir sayının onlar basamağındaki rakkamın sayı değeri, birler basamağındaki rakkamın sayı değerinden 2 fazladır. Bu sayının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde sayı ne kadar azalmış olur ?
12
18
21
23
10.6 ile çarpılıp 6 eklenince 162 eden sayı aşağıdakilerden hangisidir ?
16
26
36
46
11.Ardışık üç çift sayının toplamı 66 ise, en büyük sayı kaçtır ?
20
22
24
28
12.Ardışık 3 tek sayının toplamı 36'dır. Küçük sayı kaçtır ?
10
11
13
15
13.Ardışık üç çift doğal sayının toplamı 36'dır. Büyük sayı kaçtır ?
10
12
14
16
14.Ali 16, kardeşi 10 yaşındadır. Kaç yıl önce Ali'nin yaşı kardeşinin yaşının iki katı ide ?
7
6
5
4
15.32 yaşında bir babanın 3, 7 ve 10 yaşlarında üç çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocuklarının yaşları toplamı babanın yaşına eşit olur ?
6
7
8
9
16.Bir miktar para, 25 kişi arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. 5 kişi gelmediği için diğerleri 500 'er lira daha fazla aldıklarına göre paylaştırılan para kaç liradır ?
30 000
36 000
45 000
50 000
17.4 defter ile 8 kalem 800 000 liradır. 1 defterin parası ile 2 kalem alınabildiğine göre 1 defterin fiyatı kaç liradır ?
30 000
40 000
50 000
60 000
18.Bir saatte 100 km yol alan bir otomobil, A şehrinden B şehrine m saatte gidiyor. Bu otomobil, bir saatte 70 km yol alsaydı A şehrinden B şehrine m + 3 saatte gidecekti. Buna göre, A ile B şehirleinin arası kaç km'dir ?
500
600
700
800
19.Kilosu 30 000 lira olan 24 kg un ile, kilosu 40 000 lira olan 16 kg un karıştırıldığında, karışımın kilosu kaç lira olur ?
32 000
34 000
36 000
38 000
20.İki sayının aritmetik ortalaması 42 'dir. Bu iki sayı arasındaki fark 12 olduğuna göre, büyük sayı kaçtır ?
36
38
46
48

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !