4.sınıf Türkçe zamirler

Zamir
1. "Sen, ben, hepimiz çok mutlu olduk." cümlesinde kaç tane zamir vardır?
4
3
2
1
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır?
O adamı tanıyormusun?
Çantayı ona aldım.
Şu çiçeği verirmisin?
Bu çocuklar okula gidecekler.
3. "Kimi insanlar ufacık şeyden mutlu olurlar, kimileri de mutluluğu hiç tatmamıştır." cümlesinde kaç tane zamir vardır?
5
4
3
2
4. Hangi kelime ikilisi zamir değildir?
Bak - geldim
Ben - o
Kendisi - kim
Biz - bunları
5. Hangi ikili, işaret zamiri grubuna girer?
Ben - sen
O - şunlar
Biz - biri
Kendim - siz
6. Hangi kelime grubu belgisiz zamir değildir?
Bunu - onu
Hepsi - ötekisi
Kimisi - başkası
Biri - herkes
7. İsmin "e" haline girerken kelime kökünde değişiklik olan zamirler hangileridir?
Bu - o
Kim - biz
Kaç - kim
Ben - sen
8. Hangi kelimenin sonunda iyelik eki vardır?
Resmin
Beklersin
Kazdın
Daldın
9. "Bu çiçeği ablamdan aldım." cümlesinde kaçıncı sözcük, iyelik eki almıştır?
1.
2.
3.
4.
10. Hangi kelimenin sonundaki "ki", ile ilgi zamiridir?
Masadaki çiçek
Anneminki yerinde
Zeki çocuk
Bekle ki

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !