4.sınıf Sosyal Bilgiler aile,okul ve toplum hayatı

Aile, Okul ve Toplum Hayatı
1. Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan fertlerden biri değildir?
Anne
Baba
Çocuklar
Dayı
2. Aşağıdakilerden hangisi küçük ailede bulunmaz?
Anne
Baba
Birden fazla çocuk
Büyük baba ve evli oğulları
3. Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızdan değildir?
Amca
Teyze
Komşu
Hala
4. Ülkemizde büyük aile tipi daha çok hangi kısımlarda bulunur?
Şehirlerde
Sanayi alanlarında
Toprağa bağlı kırsal alanlarda
Kasabalarda
5. Ailenin kuruluşu aşamasında aşağıdakilerden hangisi yasal bir zorunluluktur?
Nişan
Nikah
Düğün
Davet
6. İnsanı bir kimseye karşı yakın ilgi göstermeye yönelten duyguya ne ad verilir
Hoşgörü
Sevgi
Anlayış
Üzülme
7. Kamu kuruluşlarında çalışan memurlara sosyal güvenlik hizmeti veren kurum hangisidir?
Emekli sandığı
Sosyal sigortalar kurumu
Bağkur
Kızılay
8. Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken kurallardan biri değildir?
Okula zamanında gelmek
Merdivenlerde koşmamak
Okul araçlarını korumak
Yardım sever olmak
9. Aşağıdakilerden hangisi toplum içinde uyulması gereken yazılı kurallardan biridir?
Gelenekler
Görenekler
Ahlak kuralları
Türk medeni kanunu
10. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetle birlikte kadına sağlanan haklardan değildir?
Çalışma hakkı
Seçme seçilme hakkı
Kadın erkek eşitliği
Öğrenim görme hakkı
11. Aşağıdakilerden hangisi,erkek kardeşidir?
Hala
Amca
Dayı
Teyze
12. Aşağıdakilerden hangisi,küçük aile tipinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?
Sanayinin gerekleri
Değişen toplumsal ihtiyaçlar
Göçebe hayat
Büyük şehir hayatı
13. Aşağıdakilerden hangisi her okulda bulunmaz?
Atatürk köşesi
Banyo
Tuvalet
Öğretmenler odası
14. Manav,Çiftçi,bakkal gibi serbset meslek sahiplerinin sosyal güvencesini hangi kurum karşılar?
Bağkur
Emekli sandığı
Sosyal sigortalar kurumu
Hepsi
15. "Geniş aile" tipinde hangi bireyin oteritesi hakimdir?
Baba
Büyük baba
Amca
Anne
16. Aşağıdakilerin hangisi,Okul koruma derneklerinin görevlerinden değildir?
Eğitim öğretim ortamını geliştirmek.
Okulda yapılan sosyal çalışmalara kaynak sağlamak.
Velilerle öğretmenler arasında işbirliği sağlamak.
Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için önlemler almak
17. Bir öğrencinin topluma ve ailesine karşı en büyük görevi nedir?
Askerlik görevini yerine getirmek
Derslerine çalışmak
Maddi gelir sağlamak
İş sahibi olmak
18. Çocuklara sağlık ve temizlik ile ilgili alışkanlıklar nerede kazandırılır?
Sokakta
Mahallede
Çevrede
Ailede
19. Aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden akraba değilir?
Amca
Hala
Enişte
Teyze
20. "Yeşil kart" denilen muhtaçlık belgesi ile hangi hizmetlerden yararlanılır?
Sağlık hizmetleri
Eşya ve para yardımı
Ulaşım hizmetleri
Eğitim hizmetleri

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !