4.sınıf Matematik doğal sayılarla problem çözümü

Doğal Sayılarla Problem Çözümü
1. Üç kardeşten küçük ile ortancanın yaşları toplamı 12,küçük ile büyüğünkinin toplamı 14 ve ortanca ile büyüğün yaşlarının toplamı 16 olduğuna göre,bu üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır?
21
24
27
30
2. Bir baba 27,çocuğu 5 yaşındadır.Kaç yıl sonra yaşları toplamı,şimdiki yaşlarının toplamının 2 katı olur?
17
16
15
14
3. Dedesi 53 yaşında iken,torunu 3 yaşındadır.Şimdiki yaşları toplamı 70 olduğuna göre torun kaç yaşındadır?
17
14
10
7
4. Bir alış verişte,5 düzine bardak alınmıştır.Bardakların tanesi 125 lira daha ucuz olsaydı 6 düzine bardak alınabilecekti.Buna göre,bardağın tanesi kaç liraya alınmıştır?
250
375
625
750
5. Bir kilogram süte 200 gram su karıştırarak hile yapan bir sütçü,48 kilogramlık bir karışıma kaç kilogram su katmıştır?
8
4
6
10
6. Onur ve okan'ın paraları 65000 tl dir.Osman ve Onur'un paraları100000 tl dir.Okan'ın parası Osman'ın parasından kaç tl eksiktir?
35000
40000
45000
50000
7. A ve B şehirlerinin arası 420 km dir.Saatteki hızı 80 km olan bir otomobil A'dan b'ye doğru saat 8'de,saatteki hızı 90km olan bir diğer otomobil'de saat dokuzda B'den A'ya doğru hareket ediyor.Bu otomobiller saat kaçta karşılaşırlar?
10
12
13
11
8. Bir bakkal,kilogramı 25 liradan 345 kilogram fasulye alıyor.Kilosunu 30 liradan satıyor.Bakkal'ın karı kaç liradır?
1035
8725
1725
5275
9. Ülkü ile kardeşi fatih'in paraları toplamı 600 TL dir.Ülkü,Fatih'e 50 TL verirse,Fatih'in parası Ülkü'nün parasının iki katı olacağına göre Ülkü'nün parası kaç liradır?
350
300
275
250
10. Bir evde3 oda var.Her odada 4 pencere ,her pencerede de 9 cam var ise bu evde kaç pencere camı vardır?
108
105
63
36
11. 5 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 25'tir.Babanın yaşı çıkarılınca,geriye kalan yaş ortalaması 18 olduğuna göre babanın yaşı kaçtır?
72
53
50
47
12. Dakikada 800 metre yol olan bir kamyon 360 km yolu kaç saatte alır?
6
7,5
6,5
7
13. Dokuz sayının aritmatik ortalaması 155'tir. bu sayılara hangi sayı eklenmelidir ki aritmatik ortalama 170 olsun?
15
115
305
175
14. a<b<c sıralamasında a,b,c ardışık tek doğal sayılardır.b+c=88 olduğuna göre,a kaçtır?
37
39
41
43
15. 2 silgi ile 7 kalem 6400 liradır.1kalemin parasıyla 2 silgi alınabildiğine göre 1 silginin fiatı kaç liradır?
200
800
1200
400
16. Bir baba ile oğlunun yaşları toplamı 58'dir.Baba oğuldan 30 yaş büyük olduğuna göre oğlu kaç yaşındadır?
14
21
7
28
17. Bir toplantıda karşılaşan 5 arkadaş birbirlariyle tokalaşıyor.Bu toplantıda kaç kere tokalaşılıyor?
5
9
10
25
18. Boş bir havuzu ,her biri aynı miktar su akıtan 5 musluk 66 saatte dolduruyor.aynı havuzu bu musluklardan 15 'i kaaç saatte doldurur?
22
11
25
30
19. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısı 25'tir.Erkek öğrenciler kızların yarısından 15 fazladır.Sınıfta toplam kaç öğrenci vardır?
50
40
45
30
20. Saatteki hızı 60 km olan bir taksi gideceği yolu 5 saatte aldığına göre,aynı yolu 10 saatte alan traktörün saatteki hızı kaç km'dir?
10
30
20
40

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !